Kuinka ehdotettu NFT for Britain -projekti voi auttaa ratkaisemaan todellisia ongelmia? – Kryptopoliittinen

Nopean teknologisen kehityksen aikakaudella on syntynyt uraauurtava konsepti, joka voi mullistaa tapamme, jolla havaitsemme ja käsittelemme todellisia ongelmia. Osallistu ehdotettuun NFT for Britain -projektiin, uraauurtavaan aloitteeseen, joka on valmis hyödyntämään nonfungible token (NFT:t) kykyä hallita ja mahdollisesti ratkaista joitakin yhteiskunnan kiireellisimmistä haasteista.

NFT:t, ainutlaatuiset digitaaliset omaisuuserät, jotka on tunnistettu lohkoketjussa, ovat viime aikoina valloittaneet maailmaa pääasiassa taiteen ja keräilyesineiden alalla. Ehdotetun NFT for Britain -projektin tavoitteena on kuitenkin valjastaa tämä muuntava teknologia entistä laajempaan tarkoitukseen. Hyödyntämällä NFT:itä varainhankinnan, tietoisuuden lisäämisen ja kannustimien luomisen työkaluna, projekti pyrkii käsittelemään todellisia kysymyksiä ympäristönsuojelusta ja kulttuuriperinnön säilyttämisestä koulutukseen ja terveydenhuollon saatavuuteen.

NFT for Britain -hankkeen potentiaali ei piile pelkästään sen kyvyssä tuottaa varoja eri syihin, vaan myös sen kyvyssä sitouttaa ja yhdistää yhteisöjä uudella ja mukaansatempaavalla tavalla. Luomalla tiettyihin syihin liittyvää digitaalista omaisuutta ja myymällä niillä kauppaa ihmiset voivat osallistua aktiivisesti muutoksen edistämiseen samalla, kun heidät palkitaan ainutlaatuisilla ja todistetusti niukoilla NFT:illä.

Mitä ovat ei-syttyvät merkit (NFT)?

Non-Fungible token (NFT:t) on nopeasti noussut uraauurtavaksi ilmiöksi digitaalisessa omaisuudessa ja lohkoketjuteknologiassa. Toisin kuin niiden vaihdettavat vastineet, kuten kryptovaluutat, kuten Bitcoin tai Ethereum, jotka ovat keskenään vaihdettavissa ja joilla on sama arvo, NFT:t edustavat ainutlaatuista ja jakamatonta omaisuutta, jota voidaan ostaa, myydä ja omistaa.

NFT:t rakentuvat ytimessä lohkoketjuverkkoihin, joissa käytetään tyypillisesti Ethereumin ERC-721- tai ERC-1155-standardeja, jotka tarjoavat turvallisen ja läpinäkyvän infrastruktuurin omistajuuden ja tapahtumahistorian tallentamiseen. Tämä lohkoketjuteknologia varmistaa jokaisen NFT:n niukkuuden, aitouden ja alkuperän ja antaa niille luontaisen arvon ja ainutlaatuisuuden.

Yksi NFT:n tärkeimmistä käyttötapauksista on digitaalinen taide. Taiteilijat voivat luoda ja tokenisoida teoksiaan, mikä vahvistaa todennettavissa olevan omistuksen ja mahdollistaa digitaalisten taideteosten myynnin ja vaihdon useilla verkkokauppapaikoilla. NFT:t antaisivat myös taiteilijoille mahdollisuuden saada rojaltit automaattisesti aina, kun heidän taideteoksiaan myydään edelleen, mikä tarjoaisi heille jatkuvaa tulovirtaa.

Taiteen lisäksi NFT:t ovat laajentuneet monille aloille, mukaan lukien keräilyesineet, virtuaalikiinteistöt, videopelien virtuaaliset tuotteet, musiikki ja jopa virtuaaliset identiteetit. Ne ovat avanneet uusia mahdollisuuksia sekä sisällöntuottajille että keräilijöille ja edistäneet eloisaa digitaalisen omistajuuden ja hajautettujen markkinoiden ekosysteemiä.

NFT:n nousu johtuu niiden kyvystä tarjota ainutlaatuisia digitaalisia resursseja, joilla on luontaista niukkuutta ja todistettavissa olevaa omistusta, mikä mullistaa tavan, jolla havaitsemme ja arvostamme digitaalisia luomuksia. Kuitenkin, kuten mikä tahansa innovatiivinen teknologia, NFT herättää myös kysymyksiä kestävyydestä, tekijänoikeusloukkauksista ja markkinoiden keinottelusta.

Kun NFT-avaruus kehittyy, sillä on valtava potentiaali muuttaa toimialoja, määritellä uudelleen omistajuus digitaaliaikakaudella ja avata uusia mahdollisuuksia luovalle ilmaisulle ja taloudellisille mahdollisuuksille.

Kuinka NFT: t toimivat?

Useimmat NFT:t on rakennettu ensisijaisesti Ethereum-lohkoketjulle, vaikka muut lohkoketjut ovat kehittäneet versionsa NFT:stä. Ethereum, kuten Bitcoin tai Dogecoin, toimii kryptovaluuttana.

Sen lohkoketju palvelee kuitenkin myös omistuksen seurantaa ja NFT-kaupan helpottamista. Tällä tavalla Ethereum yhdistää kryptovaluutan toiminnot ja alustan NFT:n hallintaan.

Muut lohkoketjut ovat myös ottaneet käyttöön oman NFT-infrastruktuurinsa, mikä laajentaa mahdollisuuksia luoda ja myydä ainutlaatuisia digitaalisia resursseja. Siitä huolimatta Ethereum on edelleen NFT:n hallitseva lohkoketju, joka tarjoaa vankan ekosysteemin ja laajan valikoiman markkinapaikkoja, joissa yksilöt voivat ostaa, myydä ja esitellä NFT-kokoelmiaan.

Kun NFT:iden kysyntä kasvaa, muut blockchain-alustat kehittävät edelleen NFT-ominaisuuksiaan palvellakseen näitä kasvavia markkinoita.

Yleiskatsaus ehdotettuun NFT-projektiin Isossa-Britanniassa ja miten se voi auttaa ratkaisemaan todellisia ongelmia 

Ehdotetulla NFT for Britain -hankkeella on potentiaalia vaikuttaa merkittävästi todellisten ongelmien ratkaisemiseen hyödyntämällä NFT:n tehoa. Tässä on yleiskatsaus siitä, kuinka projekti voi auttaa ratkaisemaan nämä haasteet:

Varainkeruu sosiaalisiin tarkoituksiin: NFT for Britain -projekti voi toimia alustana varainkeruualoitteille, joilla käsitellään kiireellisiä sosiaalisia kysymyksiä. Tokenisoimalla ainutlaatuisia digitaalisia resursseja ja huutokaupamalla ne lohkoketjussa, hanke voi tuottaa varoja, jotka suunnataan esimerkiksi ympäristönsuojeluun, terveydenhuoltoon, koulutukseen ja kulttuurin säilyttämiseen.

Kestävien käytäntöjen edistäminen: Hankkeessa voidaan hyödyntää NFT:itä kestävän kehityksen ja ympäristötietoisen käyttäytymisen edistämiseen. Esimerkiksi NFT:t voidaan yhdistää kestäviin tuotteisiin tai palveluihin, ja niiden omistus voi oikeuttaa yksilöitä kannustimiin, kuten alennuksiin tai pääsyyn ympäristöystävällisiin tapahtumiin. Tämä voi kannustaa ihmisiä omaksumaan vihreämpiä käytäntöjä ja myötävaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Kansallisperinnön säilyttäminen: NFT for Britain -projekti voi olla elintärkeä maan rikkaan kulttuuriperinnön säilyttämisessä ja edistämisessä. Projekti voi digitaalisesti edustaa näitä kansallisia aarteita tokenisoimalla esineitä, taideteoksia ja historiallisia maamerkkejä. Tämä auttaa varmistamaan niiden aitouden ja tarjoamaan ihmisille laajemman pääsyn brittiläiseen perintöön ja arvostamaan sitä.

Yhteisön osallistuminen: NFT:t voivat houkutella yhteisöjä ainutlaatuisella tavalla ja edistää omistajuuden ja osallistumisen tunnetta. Hankkeeseen voi osallistua paikallisia taiteilijoita, luojia ja keräilijöitä edistämään kykyjään ja luovuuttaan NFT-ekosysteemiin. Tämä ei ainoastaan ​​vahvista yhteisöä, vaan luo myös verkostovaikutuksen, jossa projektin arvo ja vaikutus kasvavat, kun siihen osallistuu enemmän ihmisiä.

Digitaalinen muutos ja innovaatio: NFT for Britain -projekti voi katalysoida digitaalista muutosta ja innovaatioita eri sektoreilla. Ottamalla käyttöön NFT-teknologian aloja, kuten taidetta, pelaamista, viihdettä ja virtuaalikokemusta, voidaan elvyttää, mikä tarjoaa uusia taloudellisia mahdollisuuksia ja houkuttelee investointeja ja kykyjä Britanniaan.

Miten NFT:itä säännellään Britanniassa?

Markkinoinnin osalta Yhdistyneen kuningaskunnan taloudellisen myynninedistämisjärjestelmän odotetaan kattavan useimmat kryptovarat, mutta tämä kehitys ei vaikuta NFT:hin. Mainoskoodi, joka koskee sääntelemättömiä kryptovaroja, mukaan lukien useimmat NFT:t, on kuitenkin merkityksellinen.

Advertising Standards Authority (ASA) julkaisi maaliskuussa 2022 ohjeistuksen, joka kattaa NFT:t ja velvoittaa kryptoomaisuuden mainoksiin sisällyttämään näkyvän lausunnon, jossa selvennetään, että tuotetta ei säännellä.

Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelemien rahoituspalveluyritysten tulee ottaa huomioon FCA:n yrityksiä koskevat periaatteet markkinoidessaan NFT:itä ja kommunikoidessaan asiakkaiden kanssa, vaikka useimmat periaatteet eivät koskekaan niiden liiketoiminnan sääntelemättömiä osa-alueita.

EU:ssa NFT:n markkinointi vaihtelee jäsenvaltioittain, koska tällä hetkellä ei ole yhtenäistä EU:n kattavaa järjestelmää. Tuleva Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA) -asetus ottaa käyttöön markkinointijärjestelmän tietyille kryptoomaisuuksille, mutta NFT:n ei odoteta kuuluvan sen soveltamisalaan.

Mitä tulee lisensseihin, NFT:t, jotka eivät ole perinteisiä arvopapereita, kuten joukkovelkakirjoja tai osakkeita, tai jotka kuuluvat sähköisen rahan tai johdannaisten kaltaisiin luokkiin, eivät ole säänneltyjä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Vaikka tulevat muutokset Ison-Britannian kryptojärjestelmään tuovat vakaat kolikot sääntelyn piiriin, NFT:iden ei odoteta vaikuttavan. Vastaavasti tilanne on vertailukelpoinen koko EU:n tasolla, vaikka yksittäisillä jäsenvaltioilla voi olla omat säädöksensä.

MiCA:n, EU:n kryptovaroja koskevan asetuksen, käyttöönotto asettaa lupa- ja markkinointivaatimuksia tiettyjä kryptovaroja käsitteleville yrityksille tulevina vuosina. NFT:t eivät kuitenkaan kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Mitä tulee rahanpesusäännösten (MLR) mukaiseen rekisteröintiin, jos NFT:t lasketaan liikkeeseen tai vaihdetaan arvoon (rahaan, muihin kryptovaroihin tai muuhun muotoon) liiketoimintana Yhdistyneessä kuningaskunnassa, rekisteröinti FCA:ssa MLR-säännösten mukaisesti on välttämätöntä.

Samanlaisia ​​vaatimuksia on EU:n yksittäisillä lainkäyttöalueilla. Rekisteröintivaatimusta ei kuitenkaan sovelleta, jos palveluita tarjotaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain rajat ylittävästi ulkomailta.

NFT:n käyttötapaukset Britanniassa  

Viime vuosina NFT:t eli ei-korjattavat tunnukset ovat saaneet merkittävää huomiota mahdollisuuksistaan ​​erilaisissa yrityskäyttötapauksissa. Tässä on joitain mahdollisia NFT-käyttötapauksia Isossa-Britanniassa:

Digitaide ja keräilyesineet: NFT:t ovat jo mullistaneet taidemaailman maailmanlaajuisesti, eikä Iso-Britannia ole poikkeus. Taiteilijat voivat tokenisoida digitaalisia taideteoksiaan, mikä mahdollistaa turvallisen omistajuuden todentamisen ja luo uudet markkinat digitaalisille taiteen keräilijöille. Museot ja galleriat voivat myös hyödyntää NFT:itä esitelläkseen ja myydäkseen virtuaalisia näyttelyitä ja harvinaisia ​​keräilyesineitä, mikä laajentaa pääsyä brittiläiseen kulttuuriperintöön.

Immateriaalioikeudet ja lisensointi: NFT:t voivat perustaa omistusoikeuksia ja hallinnoida immateriaaliomaisuuden lisensointia eri toimialoilla. Brittiläiset muusikot, elokuvantekijät ja kirjailijat voivat tokenisoida työnsä ja varmistaa tekijänoikeussuojan ja ansaita rojalteja myöhemmästä myynnistä ja käytöstä.

Brändäys ja aitous: NFT:t voivat auttaa torjumaan väärennöksiä ja vahvistamaan tuotemerkin aitoutta. Brittiläiset luksusbrändit ja -suunnittelijat voivat luoda rajoitetun erän NFT:itä, jotka on sidottu fyysisiin tuotteisiin, jolloin asiakkaat voivat varmistaa niiden aitouden ja alkuperän samalla kun ne tarjoavat ainutlaatuisen digitaalisen keräilyn.

Peli- ja virtuaalimaailmat: Ison-Britannian peliteollisuus voi hyötyä NFT:stä ottamalla käyttöön pelin sisäisiä resursseja, hahmoja ja virtuaalisia kiinteistöjä vaihdettavina NFT-peleinä. Tämä antaa pelaajille mahdollisuuden omistaa ja vaihtaa digitaalista omaisuutta, mikä edistää eloisaa markkinapaikkaa ja lisää pelaajien sitoutumista.

Tapahtuman liput ja elämykset: NFT:t voivat muuttaa lippualan, jolloin järjestäjät voivat myöntää lohkoketjupohjaisia ​​digitaalisia lippuja konsertteihin, urheilutapahtumiin ja festivaaleihin. Nämä NFT-liput voidaan todentaa helposti, mikä vähentää petosten riskiä ja mahdollistaa turvallisen siirrettävyyden henkilöiden välillä.

Omaksumalla nämä käyttötapaukset Iso-Britannia voi asettua NFT-innovaatioiden keskukseksi ja edistää talouskasvua nousevilla aloilla. Skaalautuvuuden, ympäristövaikutusten ja oikeudellisten näkökohtien huomioiminen on kuitenkin ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan varmistaa NFT:iden kestävä ja vastuullinen käyttöönotto näissä käyttötapauksissa.

Mitä hyötyä NFT:stä on Isossa-Britanniassa?

NFT:t tarjoavat joukon etuja Britannian yhteydessä. Tässä on joitain NFT:n kriittisiä etuja:

Talouskasvu: NFT:t voivat stimuloida talouskasvua luomalla uusia tulovirtoja ja mahdollisuuksia. Ison-Britannian taiteilijat, sisällöntuottajat ja keräilijät voivat hyödyntää NFT:itä rahallistaakseen digitaalisia luomuksiaan ja laajentamalla kattavuuttaan ja ansaitapotentiaaliaan. Tämä edistää innovointia ja yrittäjyyttä ja edistää luovien ja digitaalisten alojen kasvua.

Kulttuurien säilyttäminen: NFT:t tarjoavat keinon säilyttää ja edistää brittiläistä kulttuuriperintöä. Tokenisoimalla esineitä, taideteoksia ja historiallisia maamerkkejä NFT:t luovat digitaalisen esityksen, joka varmistaa aitouden ja täydentää pääsyä ja arvostusta. Tämä auttaa säilyttämään kansallista perintöä ja kiinnittämään huomiota Britannian rikkaaseen kulttuuriomaisuuteen.

Parempi saavutettavuus: NFT:t voivat demokratisoida pääsyn taiteeseen, keräilyesineisiin ja muuhun omaisuuteen. NFT:t mahdollistavat laajemman osallistumisen arvokkaan digitaalisen omaisuuden omistukseen murto-omistuksen tai mahdollisuuden ostaa ja myydä pienemmissä nimellisarvoissa. Tämä voi murtaa markkinoille pääsyn esteitä ja antaa suuremman joukon yksilöitä osallistua taide- ja keräilyesineiden markkinoille.

Turvallinen omistajuus ja aitous: NFT:t käyttävät blockchain-tekniikkaa vahvistaakseen todennettavissa olevan omistajuuden ja seuratakseen digitaalisten varojen tapahtumahistoriaa. Tämä varmistaa omaisuuden aitouden ja alkuperän, mikä vähentää petosten tai väärennösten riskiä. Isossa-Britanniassa NFT:t voivat tarjota taiteilijoille, tekijöille ja keräilijöille luotettavan alustan omistusoikeuksien vahvistamiseksi ja immateriaalioikeuksien suojaamiseksi.

Innovatiiviset digitaaliset kokemukset: NFT:t avaavat uusia mahdollisuuksia mukaansatempaaviin ja interaktiivisiin digitaalisiin kokemuksiin. Esimerkiksi pelialalla NFT:t voivat antaa pelaajille mahdollisuuden omistaa ja käydä kauppaa pelin sisällä, mikä luo eloisan markkinapaikan ja lisää pelaajien sitoutumista. Tämä innovaatio ulottuu virtuaalitodellisuuteen, lisättyyn todellisuuteen ja muihin uusiin teknologioihin tarjoten ainutlaatuisia ja yksilöllisiä kokemuksia kuluttajille.

Ympäristönäkökohdat: NFT:t voivat olla ympäristöystävällisempiä verrattuna perinteiseen fyysiseen omaisuuteen. Digitalisoimalla omaisuutta ja poistamalla materiaalin tuotannon, kuljetuksen ja varastoinnin tarpeen NFT:t voivat pienentää perinteisten teollisuudenalojen hiilijalanjälkeä.

Yhteisön sitoumus: NFT:t voivat edistää taiteilijoiden, keräilijöiden ja harrastajien yhteisöllisyyttä ja sitoutumista. NFT-markkinapaikkojen, sosiaalisten alustojen ja yhteistyön avulla ihmiset Isossa-Britanniassa voivat muodostaa yhteyden, jakaa ja osallistua eloisaan ekosysteemiin ja luoda verkostoja ja kumppanuuksia, jotka edistävät luovuutta ja innovaatioita.

Mitä haasteita NFT:t kohtaavat Isossa-Britanniassa?

Vaikka NFT:t tarjoavat lukuisia etuja, ne kohtaavat myös useita haasteita Britannian kontekstissa. Tässä on joitain NFT:n tärkeimpiä haasteita:

Sääntelykehys: NFT:itä ympäröivä sääntelyympäristö Britanniassa kehittyy edelleen. Selkeitä ohjeita ja määräyksiä tarvitaan sijoittajansuojan, kuluttajien oikeuksien, verotuksen ja rahanpesun vastaisten toimien käsittelemiseksi. Kun NFT:t kasvavat, sääntelyviranomaisten on mukauduttava ja tarjottava asianmukaiset puitteet reilun ja avoimen markkinapaikan varmistamiseksi.

Volatiliteetti ja spekulaatiot: NFT:t, kuten muutkin digitaaliset omaisuuserät, voivat olla alttiina hintavaihteluille ja spekulatiiviselle käyttäytymiselle. Nopeat hintavaihtelut voivat pelotella potentiaalisia ostajia tai sijoittajia, varsinkin jos he pitävät NFT:t spekulatiivisena omaisuutena pitkän aikavälin sijoituksen sijaan. Volatiliteettiongelmien käsitteleminen ja NFT-markkinoiden vakauden varmistaminen on kestävän kasvun kannalta välttämätöntä.

Ympäristövaikutus: Lohkoketjuverkkoihin liittyvä energiankulutus, mukaan lukien ne, joita käytetään NFT-tapahtumiin, on herättänyt huolta ekologisista vaikutuksista. Jotkut lohkoketjuverkot perustuvat tällä hetkellä energiaintensiivisiin konsensusmekanismeihin. NFT-tapahtumien hiilijalanjäljen vähentäminen ja kestävien käytäntöjen edistäminen NFT-ekosysteemissä on haaste, johon on vastattava.

Immateriaali- ja tekijänoikeusloukkaukset: NFT:t ovat herättäneet kysymyksiä immateriaalioikeuksista ja tekijänoikeusrikkomuksista. Digitaalisen omaisuuden tokenisoinnin helppous avaa mahdollisuuden tekijänoikeudella suojattujen teosten luvattomaan tokenointiin. Selkeät ohjeet ja mekanismit NFT:n aitouden ja omistajuuden tarkistamiseksi ovat välttämättömiä taiteilijoiden ja sisällöntuottajien suojaamiseksi loukkauksilta ja NFT-ekosysteemin eheyden varmistamiseksi.

Skaalautuvuus ja käyttökokemus: NFT:tä tukeva lohkoketjuinfrastruktuuri kohtaa skaalautuvuushaasteita. Korkeat tapahtumamaksut ja hitaat vahvistusajat voivat rajoittaa NFT:iden saatavuutta ja käytettävyyttä erityisesti suuren kysynnän aikoina. Skaalautuvuuden parantaminen ja käyttökokemuksen parantaminen ovat ratkaisevan tärkeitä laajan käyttöönoton ja pitkän aikavälin menestyksen kannalta.

Markkinoiden kylläisyys ja laadunvalvonta: NFT:n kasvava suosio on johtanut markkinapaikkojen ja alustojen lisääntymiseen. Tämä kylläisyys voi vaikeuttaa taiteilijoiden ja keräilijöiden navigointia ja erottua joukosta täynnä olevilla markkinoilla. Laadunvalvonnan, maineen hallinnan ja luotettujen markkinapaikkojen edistäminen on välttämätöntä NFT-ekosysteemin luottamuksen ja uskottavuuden säilyttämiseksi.

Koulutus ja tietoisuus: NFT:t ovat vielä suhteellisen uusia ja monimutkaisia ​​monille ihmisille. Tietoisuus ja ymmärrys voivat haitata omaksumista ja osallistumista NFT-markkinoille. Yleisön, taiteilijoiden, keräilijöiden ja sijoittajien kouluttaminen NFT:istä, niiden eduista ja niihin liittyvistä riskeistä on ratkaisevan tärkeää asiantuntevan ja tietoisen ekosysteemin edistämiseksi.

Näihin haasteisiin vastaaminen edellyttää yhteistyötä alan sidosryhmien, sääntelyviranomaisten ja teknologian tarjoajien kesken. Liikkumalla näillä esteillä Iso-Britannia voi asettua johtajaksi NFT:iden vastuullisessa ja kestävässä käyttöönotossa ja vapauttaa niiden täyden potentiaalin talouskasvulle, luovuudelle ja kulttuurin säilyttämiselle.

Yhteenveto

Ehdotetulla NFT for Britain -hankkeella on valtavasti potentiaalia käsitellä todellisia ongelmia ja ajaa myönteistä yhteiskunnallista muutosta. Hyödyntämällä non-fungible token (NFT:t) ainutlaatuisia ominaisuuksia, projekti voi vastata haasteisiin, kuten varainhankintaan sosiaalisiin syihin, kestävän kehityksen edistämiseen, kulttuuriperinnön säilyttämiseen, yhteisön sitouttamiseen ja digitaalisen muutoksen edistämiseen.

NFT:t tarjoavat lukuisia etuja, kuten talouskasvun, paremman käytettävyyden, turvallisen omistuksen, innovatiivisia kokemuksia ja mahdollisuuden ympäristönäkökohtien huomioon ottamiseen.

Haasteita on kuitenkin olemassa, kuten sääntelykehykset, epävakaus, ekologiset vaikutukset, immateriaalioikeudet, skaalautuvuus, markkinoiden kyllästyminen sekä koulutus ja tietoisuus. Näiden haasteiden voittaminen edellyttää yhteistyötä ja ennakoivia toimia alan sidosryhmiltä, ​​sääntelyviranomaisilta ja teknologian toimittajilta.

Poistamalla nämä esteet Iso-Britannia voi asettua johtavaksi NFT:n vastuullisessa ja kestävässä käyttöönotossa, mikä edistää innovaatioita, talouskasvua ja kulttuurin säilyttämistä. Ehdotettu NFT for Britain -hanke tarjoaa jännittävän tilaisuuden valjastaa NFT:n muuttava voima yhteiskunnan parantamiseksi ja tasoittaa tietä tulevalle, jossa teknologia ja luovuus yhtyvät luoden myönteisiä vaikutuksia ja merkityksellisiä muutoksia.

Vastuuvapauslauseke. Annetut tiedot eivät ole kaupankäynnin neuvoja. Cryptopolitan.com ei ole vastuussa sijoituksista, jotka on tehty tällä sivulla annettujen tietojen perusteella. Suosittelemme vahvasti riippumatonta tutkimusta ja / tai pätevän ammattilaisen kuulemista ennen sijoituspäätösten tekemistä.

UKK

Mikä on ehdotettu NFT Britannian hankkeelle?

Ehdotetun NFT for Britain -hankkeen tavoitteena on hyödyntää NFT:itä todellisten ongelmien ratkaisemiseen ja positiivisen yhteiskunnallisen muutoksen edistämiseen.

Kuinka NFT:itä voidaan käyttää ratkaisemaan todellisia ongelmia?

NFT:itä voidaan käyttää varainhankinnassa, tietoisuuden lisäämisessä ja kannustimien luomisessa ympäristönsuojelun, kulttuuriperinnön suojelun, koulutuksen ja terveydenhuollon saatavuuden edistämiseksi.

Miten NFT:itä säännellään Britanniassa?

Ison-Britannian taloudellisia tarjouksia koskeva järjestelmä ei tällä hetkellä vaikuta NFT:hen, mutta mainontasäännökset ovat voimassa.

Miten NFT:t voivat edistää kestävää kehitystä Isossa-Britanniassa?

NFT:t voidaan yhdistää kestäviin tuotteisiin tai palveluihin, ja niiden omistus voi oikeuttaa yksilöitä kannustimiin, kuten alennuksiin tai pääsyyn ympäristöystävällisiin tapahtumiin, mikä rohkaisee vihreämpiä käytäntöjä ja myötävaikuttaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Kuinka NFT:t voivat sitouttaa Britannian yhteisön?

NFT for Britain -hanke ottamalla mukaan paikalliset taiteilijat, luojat ja keräilijät vahvistavat yhteisöä ja luovat verkostovaikutelman, jossa projektin arvo ja vaikutus kasvavat sitä mukaa, kun enemmän yksilöitä osallistuu.

Lähde: https://www.cryptopolitan.com/how-nft-for-britain-project-solve-issues/